Colaborador da 12ª edición do Torneo Mételle un gol ó Cancro.