No Lugar da Iglesia 6 (San Tirso de Mabegondo - Abegondo). Contacta tamén con eles no teléfono 981 673 550 e no 620 892 383.