Na Calle Obra 12, en Sada (A Coruña) poderás atopar outro colaborador do Mételle un gol ó Cancro. Este é o Bar A Nosa Viña.