En Pontido 14 (Sigras - Cambre) poderás atopar a outro dos nosos colaboradores do Bar O`Venezuela.