En Vilar 104 (Crendes - Abegondo) atoparás os nosos amigos da Cervecería Barral.