Informaselle os usuarios que os datos de carácter persoal solicitados no noso formulario serán utilizados exclusivamente para a presetación dos servizos solicitados, coa garantía de que a información será tratada de forma confidencial e non será cedida a terceiros en ningún caso.

Os usuarios poderán exercer en calquera momento os dereitos de información, acceso, rectificación, oposición e cancelación dos datos persoais nos termos previstos na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LO 12/1999).

A información contida nas páxinas pode ser utilizada polo usuario para uso particular. Se pretende comunicala, cedela ou distribuila deberá solicitar previa autorización mediante solicitude a metelleungolocancro.com, remitida por e-mail ou calquier medio fehaciente.

En caso de dúbida, suxerencia ou comentario contacte con nós mediante o correo electrónico colabora(arroba)metelleungolocancro.com.